Contact

Contactgegevens

 

Het Bordes Fotografie

Laurens Bordes

 

Middel 1

1551SM Westzaan

Ingang studio: Weiver 142 Westzaan

Telefoon 075 7710136

 

Wij zijn veel buiten de deur aan het werk,

de studio is alleen op afspraak geopend.

 

E-mail info@hetbordesfotografie.nl

Bank NL61 RABO 0119 1807 23

Kvk te Zaandam onder nummer 34219549

Contactformulier

 
 

 
 

CONTACT

 

Middel 1 1551SM Westzaan

 

info@hetbordesfotografie.nl

 

Telefoon 075 7710136

Privacy Statement

 

Het Bordes Fotografie Het Bordes Fotografie, gevestigd aan Middel 1, 1551SM Westzaan, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

info@hetbordesfotografie.nl

Middel 1

1551SM Westzaan

075 7710136

 

Laurens Bordes is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Bordes Fotografie

Hij is te bereiken via info@hetbordesfotografie.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Bordes Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Internetbrowser om

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Goederen en diensten bij u af te leveren

 

Het Bordes Fotografie heeft voor de werking een SSL-certificaat, zodat de verbinding beveiligd is.

 

Er wordt geen account door de klant of website aangemaakt, elke order wordt door de klant als gast afgehandeld.

 

Een bestelling kan ook anoniem worden geplaatst, vul bij elk veld "x" in. U kunt uw bestelling dan ook betalen in de beveiligde applicatie van uw bank of met PINbetaling in de studio.

Uw bestelling kan dan niet worden verzonden, alleen worden afgehaald in de studio.

 

Het Bordes Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Geen

 

Online betalingen lopen via de beveiligde website van de Rabobank Omnikassa naar uw de beveiligde applicatie van uw eigen bank.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetbordesfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Het Bordes Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Bordes Fotografie verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Bordes Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Bordes Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetbordesfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Het Bordes Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Bordes Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hetbordesfotografie.nl. Het Bordes Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.